Banner

Program

VIII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

VIII. Konference mladých věděckých pracovníků

Téma: Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu

Subtémata:
 • Jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu školní spokojenosti a úspěšnosti
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu pedagogů, poradenských pracovníků a rodičů
 • Diagnostika kognitivních schopností
 • Přemýšlení o myšlení – metakognice
 • Možnosti využití programů pro rozvoj kognitivních schopností 
Program 13.10.
Program 14.10.

 Účast přislíbili:

 • Mirjana Sekicki, Department of Language Science and Technology Saarland University

An Introduction to Using Eye Tracking Technology for Scientific Research

 Eye tracking technology of today allows for accurate study of human eye movements in different contexts and across a range of tasks. By examining visual attention, we gain insight into the cognitive processes underlying a wide variety of human behavior, such as learning patters and social interaction methods. Besides allowing for the screening of atypical neurodevelopment and cognitive or perceptual disabilities, eye tracking technology provides a way to examine the behaviour of young children and those with neurological impairments, who are unable to explain their thought processes.

 • Julie Jamet      Feuerstein Institut, Jerusalem
Application of Feuerstein methodology with clients with ASD
 • Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Katedra primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Současné předškolní vzdělávání ve světle myšlenek L. S. Vygotského

Lev Semjonovič Vygotskij i v současné době patří k významným osobnostem, jehož  teoretická škola ovlivnila zásadním způsobem vývojovou, sociální a kulturní psychologii, pedagogickou psychologii a didaktiku. S Vygotského jménem se pojí jeho známý koncept zóny nejbližšího vývoje a s ním spojený předpoklad, experimentálně ověřený v řadě zemí, že učením lze urychlovat rozvoj dítěte. Výzkumy ukázaly, že tato teze je platná za určitých podmínek. V příspěvku se zamýšlíme nad učením dětí předškolního věku v zóně nejbližšího vývoje, a to v kontextu podmínek současné mateřské školy. Vyvozujeme praktické strategie a jejich možnou implementaci v předškolním vzdělávání.

 • PhDr. Miroslava  Nováková  Schoffelová, PhD.      Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Teoretická východiska rozvoje jazykových schopností podle D B. Elkonina

V příspěvku bude prezentována práce jednoho z následníků  L.S. Vygotského – Daniila Borisoviče Elkonina. Budou charakterizována zejména psycholingvistická východiska jeho metody čtení a principy učení, které jsou v ní implementované. Na závěr bude představena česká adaptace jeho metody – Trénink jazykových schopností dle D.B. Elkonina a její současné využtití v praxi preprimární, primární a speciální pedagogiky, logopedie a psychologie.

 • doc. Kateřina Vitásková, Ph.D.    Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Implikace specifických kognitivních jevů a procesů na percepci a produkci verbální a neverbální komunikace – pohled logopeda

 Vědecký výbor:

 • doc. PaedDr.  Lea Květoňová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Organizační a programový výbor:

 • Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
 • Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS., Ph.D.
 • Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
 • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
 • Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.
 • PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
 • Mgr. BcA. Pavel Kučera, PhD.
 • Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.
 • Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.
 • Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Moudrá
 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslava Suchá
 • Mgr. Helena Pipová