Banner

Program

VIII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

VIII. Konference mladých věděckých pracovníků

Téma: Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu

Subtémata:
 • Jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu školní spokojenosti a úspěšnosti
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu pedagogů, poradenských pracovníků a rodičů
 • Diagnostika kognitivních schopností
 • Přemýšlení o myšlení – metakognice
 • Možnosti využití programů pro rozvoj kognitivních schopností 

 Účast přislíbili:

 • Julie Jamet      Feuerstein Institut, Jerusalem
Application of Feuerstein methodology with clients with ASD
 • Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Katedra primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

téma bude upřesněno

 • PhDr. Miroslava  Nováková  Schoffelová, PhD.      Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Teoretická východiska rozvoje jazykových schopností podle D B. Elkonina
 • doc. Kateřina Vitásková, Ph.D.    Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Implikace specifických kognitivních jevů a procesů na percepci a produkci verbální a neverbální komunikace – pohled logopeda

 Vědecký výbor:

 • doc. PaedDr.  Lea Květoňová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Organizační a programový výbor:

 • Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
 • Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
 • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
 • Mgr. BcA. Pavel Kučera, PhD.
 • Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
 • Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.
 • Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Moudrá
 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslava Suchá
 • Mgr. Helena Pipová