Banner

Posterová sekce

Příspěvky jsou seřazeny dle abecedy
Academic Achievement of Students with Special Education Needs – Sedláková, E.
Analýza interakcí žáků s kochleárním implantátem se spolužáky v běžné ZŠ – Pánková Kratochvílová, K.
Developmental Tasks of Adulthood in the Context of the Narrative of People with ASD – Macałka, E., Początek, G.
Dotazníkové šetření v rámci České a Slovenské republiky jako základ pro vývoj inteligentní databáze určené osobám s poruchami autistického spektra či jiných skupin jedinců s postižením – Karunová, H., Cieslar, J., Flekačová, L., Bednárová, L., Regec, V., Pazourková, L.
Facilitátory a bariéry při vzdělávání a pracovním uplatnění osob se sociálním znevýhodněním – Szabó Lenhartová, Z.
Nabývání dovedností u dětí a žáků s poruchami autistického spektra s využitím přístupu založeného na aplikované behaviorální analýze – Prokopová, Z. Jamrichová, J.
Podpora žáků cizinců z Ukrajiny na českých základních školách – Solnička, D.
Postoje studentů středních škol k osobám se zdravotním postižením – Navrátilová, I.
Profil školského špeciálneho pedagoga – Paštrnáková, N.
Rodiče školí rodiče – Parent to Parent Training Program with RUBI-PT Curriculum – Malaníková, V.
Skúsenosti psychológa s diagnostikou detí so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou predškolského veku – Kročanová, Ľ.
Snižování výskytu nežádoucího chování spojeného s PIKA syndromem u dítěte s poruchou autistického spektra v intervenci Aplikované behaviorální analýzy – Sychra Reucci, T. , Pančocha, K.
The Use of Hippotherapy in Therapeutic Treatment of Children on the Example of the Full Life Foundation Activities – Początek, G., Michno, B., Żelazna, A.
Truchlení osob s mentálním postižením – Kvantitativní dotazníkové šetření s pracovníky Domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a chráněného bydlení (CHB) – Janyšková, K., Šiška, J.
Výzvy a možnosti osobní asistence z pohledu asistentů i jejich klientů – Žaludko, J.
Wangchuan’s poster
Zjišťování dostupnosti, povahy a kvality komunitních pobytových služeb pro osoby mentálním postižením v České Republice ROBIN–Researching the availability, nature and quality of community-based services for people with intellectual disabilities in the Czech Republic – Káňová, Š., Janyšková, K., Řezáč, K., Beadle-Brown, J., Šiška, J.