Banner

Program

VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

VI. Konference mladých věděckých pracovníků

Téma: Komunikace ve speciálněpedagogickém kontextu

Subtémata:

budou brzy doplněna

Účast přislíbili:

V současné době jednáme s odborníky z oblasti pedagogiky.

Vědecký výbor:

 • doc. PaedDr.  Lea Květoňová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Organizační a programový výbor:

 • Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
 • Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
 • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
 • Mgr. BcA. Pavel Kučera
 • Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
 • Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.
 • Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
 • PhDr. Kateřina Kroupová, PhD.
 • Mgr. Lucie Moudrá
 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Vavrysová
 • Mgr. Jaroslava Suchá