Banner

Program

VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

VI. Konference mladých věděckých pracovníků

Téma: Komunikace ve speciálněpedagogickém kontextu

Subtémata:
 • Multidisciplinarita v přístupech ke komunikaci z pohledu speciálních pedagogů a odborníků příbuzných disciplín
 • Prostředky, roviny a charakteristiky komunikace v kontextu osob cílových skupin speciální pedagogiky a příbuzných oborů
 • Možnosti podpory efektivní a užitečné komunikace v podmínkách škol a školských poradenských zařízení, školských zařízení pro výkon institucionální výchovy, sociálních služeb, zdravotnických zařízení apod.
 • Trendy speciálněpedagogického výzkumu a jejich aplikace v praxi (nejen) v souvislosti s komunikací

Bulletin

Účast přislíbili:

 • Dr. William F. Morrison Associate Professor, School of Intervention Services, Bowling Green State University, USA

What Messages Do Special Education Labels Communicate

Abstract: For more than two decades there has been a concerted effort in the field of Special Education to move beyond a deficit driven model to identify students with disabilities, and the language used to describe these individuals, to communicate a more realistic/strength based view of these individuals. To this end, initiatives that promote person-first language, identifying the child before the disability, are now the common practice when introducing an individual with a disability. Community and university programs serving individuals with disabilities have changed their titles from Disability Services/Centers to Ability Services/Centers and professional journals in the field of Special Education have changed their titles to eliminate the use of antiquated terms like mental retardation and looking at disabilities rather than disorders. In this study, candidates in a Masters of Special Education Program (N=192), were asked to list characteristics they would use to describe individuals identified with either a learning disability, emotional/behavioral disability, autism spectrum disorder, attention deficit disorder or gifted/talented. Responses were categorized as being either positive/strengths, neutral, or negative/deficits. Results indicate that characteristics used to describe individuals with disabilities were predominately viewed as negative/deficits in all areas except gifted/talented, where the responses were predominately positive/strengths. A qualitative analysis of the candidate responses to a follow-up question related to their responses revealed a number of themes that may serve to inform teacher education in special education.

 • Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., katedra výchovné dramatiky, Divadelní akademie múzických umění Praha, katedra pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Profil: Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje, didaktika osobnostní a sociální výchovy; pedagogika a psychologie dramatické hry; paradivadelní edukační činnosti; scénologie a sémiotika mimodivadelního chování (scéničnost/divadelnost každodenní komunikace); dramaticko-performanční pojetí edukace  (vč. práce učitele); výzkum „div−dram“ uměním.

„Paní, vy krásně vypadáte!“ (…)
aneb
„O komunikaci, sebestylizaci a životních divadýlkách“

Stručný pohled na scénologii vůbec a scénologii každodenního chování zvláště.
Mimodivadelní (sebe)scénování jako komunikace – jeho důvody a formy:
Scénování zvýrazňováním skutečnosti, jejím zakrýváním a též vytvářením fikce.
„Dramaturgická metafora/metafora divadla“ atd. jako metodologický nástroj scénologického výzkumu komunikačného chování.

 • Doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D., katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Experimentální dramatika – Dialogické jednání s vnitřními partnery

Známe svoje vnitřní partnery? Rozumíme si s nimi? Umíme si skutečně hrát? A víme, co nás opravdu baví a zajímá? A dokážeme si představit, jak navázat vnitřní dialog? Když nevíme nebo uděláme chybu – je to špatně? A není vlastně dobře pojmenovaná chyba nejlepší věc pro sebepoznání? A nebudeme se stydět? Spousta otázek, čím dál méně odpovědí …

Participativní výzkum experimentální dramatiky (zejména dialogického jednání a autorského čtení) běží přes dvacet let na KATAP DAMU a dvanáct let na KPE PF JU. V archivu jsou tisíce psaných výpovědí – sebereflexí, stovky hodin videozáznamů. Dlouhodobé (alespoň šest let trvající) případové studie poukazují na význam dramatického experimentu v kultivaci vlastního sebe – reflektování. Pokusíme se je společně nahlédnout.

 

 

 

 

Vědecký výbor:

 • doc. PaedDr.  Lea Květoňová, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 • prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
 • prof. dr. hab. Adam Stankowski, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Organizační a programový výbor:

 • Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
 • Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
 • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.
 • Mgr. BcA. Pavel Kučera
 • Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.
 • Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D.
 • Mgr. Oldřich Műller, Ph.D.
 • Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
 • PhDr. Kateřina Kroupová, PhD.
 • Mgr. Lucie Moudrá
 • PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Vavrysová
 • Mgr. Jaroslava Suchá