Banner

Aktuality a editorial

Editorial

Vážení a milí,

           srdečně vás zveme na VI. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je tradičně pořádaná letos již XIX. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VI. konference mladých vědeckých pracovníků.

Konference se bude konat v předjarním období v nové budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako hlavní téma jsme zvolili komunikaci nejen ve specialněpedagogickém kontextu, její teoretická východiska, formu, obsah i potenciál praktické využitelnosti a aplikace. Přihlásit se můžete buď s přednáškou, workshopem nebo posterem. Uvítáme speciální pedagogy, ale také kolegy z příbuzných oborů, protože interdisciplinární téma konference jistě přispěje k „prolomení“ mezioborových bariér.

Program konference bude velmi pestrý, zvaní hosté a aktivní přednášející jsou předními odborníky ve svém oboru (lingvistiky, speciální pedagogiky, psychiatrie, herectví, specifických komunikačních strategií). Stejně jako v předchozích ročnících udělá organizační výbor vše pro to, abyste se cítili na naší konferenci co nejlépe, aby společné sdílení poznatků a zkušeností bylo pro vás nejenom inspirací a užitkem, ale i zážitkem.

Těšíme se na setkání s vámi

M. Hutyrová

Aktuality

12.6.2018

20. jubilejní ročník konference se bude konat ve dnech 19. a 20.3.2019

14.3.2018

Byl uveřejněn Sbornik IV. Olomoucké specialněpedagogické dny

9.3.2018

Pozvání na dramaterapeutická představení

5.3.2018

Program na jednotlivé dny je ke stažení zde

9.2.2018

Byl nám přidělen SPP prvek. Při platbě poplatku zadejte variabilní symbol 99418131 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení.

1.2.2018

Přihlašování příspěvků bylo prodlouženo do soboty 10.2.2018 do půlnoci.

14.8.2017

Aktivní přihlašování na konferenci je možné zde

 

11.3.2016

Elektronický sborník konference III. Olomoucké speciálněpedagogické dny si můžete stáhnout zde