Banner

Aktuality a editorial

Editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

           srdečně vás zveme na VII. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je pořádaná XX. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VII. konference mladých vědeckých pracovníků. Abychom obohatili naši nabídku také o praktické zkušenosti, dovolili jsme si zařadit ke stávajícím ještě konferenci Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra, kterou pořádají Sociální služby Vsetín.

Termín a místo konání jsme ponechali tradičně v předjarním období, tedy 19. a 20. března 2019 v nové budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jak jste možná postřehli, tentokrát se jedná se o dvacátou konferenci v řadě. Pro tuto jubilejní konferenci jsme vybrali téma Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti, tedy jak uchopit současnou speciální pedagogiku i jak tato disciplína determinuje celou společnost. Své příspěvky můžete přihlašovat jako přednášku, nebo poster do stanoveného termínu, přihlašování formou pasivní účasti je možné až do naplnění kapacity konference.

Je již tradicí a samozřejmostí, že kromě speciálních pedagogů uvítáme i kolegy z příbuzných oborů. Hlavní téma konference je tak široké, že se do jeho „náruče“ mohou poskládat poznatky různých pohledů, rozmanitých perspektiv i komparativních zkušeností širokého spektra dalších oborů. Následně mohou vytvořit společnou a pestrou konferenční programovou mozaiku všech zvaných přednášek i aktivních přednášejících, posluchačů z řad akademické i odborné veřejnosti a v neposlední řadě studentů, kteří jsou perspektivou oboru. Stejně jako v předchozích ročnících udělá organizační výbor vše pro to, abyste se cítili na naší konferenci co nejlépe a aby vytvořený prostor pro společné sdílení poznatků a zkušeností byl pro vás inspirativní, kreativní i radostný.

Těšíme se na setkání s vámi,

Za organizační výbor M. Hutyrová

 

Aktuality

10.9.2018

GDPR

12.6.2018

20. jubilejní ročník konference se bude konat ve dnech 19. a 20.3.2019

14.3.2018

Byl uveřejněn Sbornik IV. Olomoucké specialněpedagogické dny

9.3.2018

Pozvání na dramaterapeutická představení

5.3.2018

Program na jednotlivé dny je ke stažení zde

9.2.2018

Byl nám přidělen SPP prvek. Při platbě poplatku zadejte variabilní symbol 99418131 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení.

1.2.2018

Přihlašování příspěvků bylo prodlouženo do soboty 10.2.2018 do půlnoci.

14.8.2017

Aktivní přihlašování na konferenci je možné zde

 

11.3.2016

Elektronický sborník konference III. Olomoucké speciálněpedagogické dny si můžete stáhnout zde