Banner

Aktuality a editorial

Editorial

Vážení a milí,

           srdečně vás zveme na VI. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých je tradičně pořádaná letos již XIX. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a VI. konference mladých vědeckých pracovníků.

Konference se bude konat v předjarním období v nové budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako hlavní téma jsme zvolili komunikaci nejen ve specialněpedagogickém kontextu, její teoretická východiska, formu, obsah i potenciál praktické využitelnosti a aplikace. Přihlásit se můžete buď s přednáškou, workshopem nebo posterem. Uvítáme speciální pedagogy, ale také kolegy z příbuzných oborů, protože interdisciplinární téma konference jistě přispěje k „prolomení“ mezioborových bariér.

Program konference bude velmi pestrý, zvaní hosté a aktivní přednášející jsou předními odborníky ve svém oboru (lingvistiky, speciální pedagogiky, psychiatrie, herectví, specifických komunikačních strategií). Stejně jako v předchozích ročnících udělá organizační výbor vše pro to, abyste se cítili na naší konferenci co nejlépe, aby společné sdílení poznatků a zkušeností bylo pro vás nejenom inspirací a užitkem, ale i zážitkem.

Těšíme se na setkání s vámi

M. Hutyrová

Aktuality

9.2.2018

Byl nám přidělen SPP prvek. Při platbě poplatku zadejte variabilní symbol 99418131 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení.

1.2.2018

Přihlašování příspěvků bylo prodlouženo do soboty 10.2.2018 do půlnoci.

14.8.2017

Aktivní přihlašování na konferenci je možné zde

25.7.2017

Připravujeme pro Vás další ročník konference, který se bude konat 13. a 14. března 2018.

10.3.2017

Bulletin příspěvků ke stažení zde

Poslední verze programu

6.3.2017

Program 14.3.2017 ke stáhnutí zde

Program 15.3. 2017 ke stáhnutí zde

5.3.2017

plakat - Sabča Harry

28.2.2017

Ukončeno přihlašování příspěvků

6.2. 2017

Zveřejněn VS symbol pro bezhotovostní platbu: 99417041

21.9. 2016

Byla spuštěna registrace na další ročník konference Olomoucké speciálněpedagogické dny.

Aktivní účastníci se mohou registrovat zde.

Posluchači se mohou registrovat zde.

11.3.2016

Elektronický sborník konference III. Olomoucké speciálněpedagogické dny si můžete stáhnout zde

9.3.2016

Program-final version

8.3.2016

Vzhledem k naplnění jednotlivých sekcí si dovolujeme požádat přednášející ústních příspěvků, aby si připravili prezentaci na 10min. Velice Vám děkujeme za pochopení.

2.3.2016

Zvané přednášky budou tlumočeny do českého i anglického jazyka a do českého znakového jazyka.

Všechny přednášky v sekci P. Kučery budou tlumočeny do českého znakového jazyka.

26.2.2016

Program konference dne 15.3.2016

Program konference dne 16.3.2016

V rámci konference proběhne dne 15. března v 18:30 ve staré aule PF kurikulární  divadelní  představení studentů 2.ročníku speciální pedagogiky – dramaterapie, kterému předchází tradiční předávání scény druhákům rituálem studenty vyššího ročníku (tzv. nabalování drátu – Drát = divadlo Dramaterapeutů).

černobila věta červena věta 2 modra věta nej ružove druhavarianta

23.2. 2016

Během konference bude nakladatelství Portál prodávat knihy s slevou 20 a knihy ze speciální nabídky e-shopu se slevou 30%.

15.2.2016

Speciální nabídka knižních titulů nakladatelství Portál

Speciální nabídka nakladatelství Portál v rámci Olomouckých speciálněpedagogických dnů

8.2.2016

Sborník vybraných příspěvků III. Olomouckých speciálněpedagogických dnů si můžete stáhnout zde.

V tištěné podobě bude k dispozici během 14 dnů.

Ostatní příspěvky budou publikovány v elektronickém sborníku.

7.2. 2016

Přihlašování příspěvků bylo prodlouženo do 14.2.2016.

21.1.2016

Platbu je možné provést bezhotovostně na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

Číslo účtu: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol: 99416021 (udávejte prosím bez mezer!)

Sborníky z let 2010 – 2014 si můžete stáhnout zde.

Pokyny a informace pro autory, kteří chtějí publikovat v konferenčním sborníku, si můžete stáhnout zde.